Atık Su Analizi

Atık Su Analizi

Numune Alma – Atık Sulardan Numune Alma, Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma, Deniz Suyundan Numune Alma, Dip Sedimentlerinden Numune Alma, Göl ve Göletlerden Numune Alma.

Yerinde Yapılan Analizler

• pH

• Bulanıklık

• Çözünmüş Oksijen

• İletkenlik

• Sıcaklık

• Tuzluluk

• Seki Diski

Laboratuvarda Yapılan Analizler

• Renk

• Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)

• Çözünmüş Oksijen

• Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ)

• Toplam Katı Madde Tayini

• Toplam Çözünmüş Madde Tayini

• Askıda Katı Madde (AKM) Tayini

• Çökebilir Katı Madde Tayini

• Yağ ve Gres Tayini

• Hidrokarbonlar

• Amonyum/Amonyum Azotu

• Amonyum/Amonyum Azotu

• Toplam Kjeldahl Azotu

• Bulanıklık Tayini

• Nitrit/Nitrit Azotu

• Nitrat/Nitrat Azotu

• Nitrat/Nitrat Azotu

• Toplam Azot

• Fosfat/Fosfat Fosforu

• Toplam Fosfor (P)

• Sülfür

• Sülfit

• Sülfat

• Klorür

• Florür

• Krom +6

• Toplam Siyanür

• Serbest Siyanür

• Fenol

• Yüzey Aktif Madde (MBAS)

• Balık Biyodeneyi (ZSF)

• Yüzer Madde

• Alkalinite

• Bakiye Klor (Cl)

• Klorofil-a

• Parçalanabilir Organik Kirleticiler

• Triks İndeksi

• Yüzer Madde

Numune Alma Yetkilerimiz

• Atıksulardan Numune Alma

• Nehir ve Akarsulardan Numune Alma

• Deniz Sularından Numune Alma