Aydınlatma Ölçümü

Aydınlatma Ölçümü Nedir

Aydınlatma ölçümü, işletmelerin ışık şiddetlerinin uygunluğunun tespiti için yapılan bir testtir. İşletmelerin, çalıştığı sektöre ve çalışma koşullarına göre doğru aydınlatılması gerekir.

Çalışmakta olan işletmelerin, aydınlık düzeyleri periyodik olarak kontrol edilmelidir. Bu gereklilik ve 1475 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri gereğince 11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazate’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” gereğince zorunludur.

 

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü