Elektrikli Ekipmanların Periyodik Kontrolü

ELEKTRİKLİ EKİPMANLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ  HANGİ EKİPMANLARI KAPSAR ?

– Gözle muayene,
– Koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
– Elektrik tesisinin yalıtım direncinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
– Toprak özdirencinin ölçülmesi,
– Topraklama direncinin ölçülmesi,
– Beslemenin otomatik kesilip kesilmediğinin denetlenmesi,
– Çevrim empedansının kontrolu,
– Hata akımı koruma düzeninin kontrolü,
Aşağıdaki elektrikli ekipmanların periyodik kontrolleri yapılmaktadır ;

Ana pano kontrolleri
Tali pano kontrolleri
Paratoner kontrolleri
Trafo kontrolleri
Jeneratör kontrolleri
Topraklama kontrolleri 
Elektrik İç Tesisat Uygunluk Belgesi
Katodik koruma

Topraklama Direnci Ölçümü Nasıl Yapılır?

En yaygın yöntem 2 kazıklı (3 problu) ölçüm şeklidir. P ve C elektrotları toprağa derinlemesine çakılır. Bu elektrotlar arasındaki mesafe 5-10 m olmalıdır. Topraklama barasına yeşil kabloyu bağlarız. Barayı mutlaka ayırmak gerekir. Sarı kabloyu potansiyel elektroduna (P), kırmızı kabloyu da akım elektroduna (C) bağlarız. Elektrotların çakıldığı toprağın nemli olması işimizi kolaylaştırır. Kazıkların kolay çakılmasını ve toprak direncinin daha düşük çıkmasını sağlar. Eğer toprak kuruysa su dökülerek nemlendirme sağlanabilir.

ELEKTRİKLİ EKİPMANLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ SONRASINDA NELER YAPILMASI GEREKLİDİR?

Kontrol sonrasında tespit edilen uygunsuzlukların en kısa sürede uygun hale getirilmesi gerekmektedir.Direnci yüksek çıkmış olan ekipmanların yasal sınır değerlere çekilmesi için işletme tarafından gerekli önlemler alınmalıdır.Uygunsuzluklar uygun hale getirilinceye kadar bu hizmetleri ücretsiz olarak firmamızdan alabilirsiniz.