Gürültü Ölçümü

Gürültü Ölçümü Nedir ?

Gürültü insan yaşamını çok ciddi etkileyen bir faktördür. Yüksek derecede gürültüye maruz kalanların işitme problemi yaşadığı ve bunun sağırlığa kadar gittiği bilinmektedir. O yüzden gürültü ölçümleri son derece önemli bir konudur. Gürültü ölçümü bulunulan ortamda gürültü birimi olan desibel olarak gürültü düzeyinin ölçülme işlemine verilen isimdir.

Gürültü ölçümlerinin temel amaçları şunlardır: Yasalara uyum, bulunulan ortamdaki gürültü yoğunluğunu ölçme ve haritasını çıkarma. gürültü konusunda araştırma yapma, doğrulama çalışmaları, bulunulan ortamda gürültüye maruz kalan kişi sayısını ve gürültünün sonuçlarını belirleme ve inceleme buna bağlı olarak değerlendirme yapma, gürültüden dolayı alınan bir şikâyet var ise bunu değerlendirecek çalışmalar yapma, çevresel etki değerlendirme (ÇED) için gerekli analizi yapmak gibi gürültü ölçümü amaçları vardır.

Gürültü ölçümleri yapılması için uygulanan yöntemler;

Öncelikle gürültü ölçümleri, ses ölçerler (sonometre), sürekli ölçüm/izleme sistemleri, dozimetreler ile gerçekleşir. En çok kullanılan ses ölçüm cihazı genelde sonometredir. Ölçüm yapılmadan dış faktörler ve buna bağlı gürültü ölçümünü etkileyecek faktörler göz önüne alınmalıdır.

Gürültü Ölçümü Neden Yapılır ?

Gürültü ölçümü insan sağlığını zararlı durumlardan korumak için yapılır. Gürültü insanı rahatsız eder. Anlamsız seslere hoşa gitmeyen durumlara yol açmasını sağlar. Çok karşılaşılan çevre kirliliğinden biridir. Gürültünün insanları olumsuz etkilediği bir gerçektir. Sağlığı bozduğu ve psikolojiyi negatif yönde etkilediği yönünde birçok araştırma yapılmıştır. Ayrıca insanı fizyolojik olarak yıpratır ve performans düşüklüğüne neden olur. Gürültünün devam ettiği sürece insan sağlığının bozulması ile psikolojik etmenler kalıcı bir şekle bürünür ve olumsuz sonuçlara yol açar.

 

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü