İş Makinelerinin Periyodik Kontrolü

İŞ MAKİNELERİNİN PERİYODİK KONTROLLERİ NASIL YAPILIR?

İş makineleri, inşaat ve yapı sektöründe çeşitli işlerde (karayolu yapım, bakım ve onarımı, su kanalları yapımı, toprak kazımı, yükleme ve yayılımı vb.) kullanılan çok amaçlı makinelere verilen addır. İş makineleri genel olarak paletli ve lastikli olmak üzere ikiye ayrılırlar. İş makinelerinin periyodik kontrolleri şu ekipmanlara yapılmaktadır;

Kazıcı
Kazıcı-Yükleyici
Yükleyici
Ekskavatör
Rok Kırıcı
Sondaj Makinesi
Silindir
Asfalt Serici
Dozer
Skreyper

İŞ MAKİNELERİNİN PERİYODİK KONTROLLERİNDE HANGİ DETAYLARA BAKILMAKTADIR?

1- Gözle kontrol : Ekipmanın genel özelliklerine bakılmaktadır.Ekipmanın dış kontrolleri yapılır,elemanların çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.Diğer kontroller ilgili standartlara göre yapılır
2- Fonksiyon kontrolleri : Yük kaldırma özelliği olan ekipmanlara Statik ve dinamik deney yükleri bağlanarak yük kaldırma testleri uygulanır ve yük altında ekipmanın durumuna bakılır

İŞ MAKİNELERİNİN PERİYODİK KONTROLLERİ SONRASINDA NELER YAPILMASI GEREKLİDİR?
Kontrol sonrasında tespit edilen uygunsuzlukların en kısa sürede uygun hale getirilmesi gerekmektedir.Uygunsuzluklar uygun hale getirilinceye kadar bu hizmetleri ücretsiz olarak firmamızdan alabilirsiniz.