Termal Konfor Ölçümü

Termal konfor ölçümü bulunulan kapalı bir ortamda sıcaklık, basınç ve nem değerinin ölçülerek yasal yaptırımlara uygun olup olmadığının belirlenmesi işlemine verilen isimdir.
Bu ölçümleri konusunda uzman, gerekli izinleri almış firmalar yapabilmektedir. Bu ölçümleri yapabilmek için özel cihazlar kullanılmaktadır. Buradaki temel amaç, havalandırma koşullarının insan sağlığı için uygun olup olmadığını belirlemektir. Yapılan ölçümler sonucunda sıcaklık, basınç ve nemin birbiri ile dengeli olması gerekmektedir.
Termal konfor ölçümü çeşitlerine geçmeden önce termal konfor deyimine de bakmak gerekmektedir. Termal konfor, çalışılan ya da yaşanan yer için olması gereken hava sıcaklık nem ve basınç koşullarının yaşama standartlarına uygun olmasıdır. Yani bir başka deyişle ideal sıcaklık, ideal nem ve ideal basınç olmasıdır. Basıncın yüksek olması da, nemin fazla veya eksik olması da, aşırı sıcak ya da aşırı soğukta insan sağlığına ciddi sorunlar yaratmaktadır. Aşırı soğuk böbrek yetmezliği gibi sorunlar yaratabilirken, nem kişilerin akciğer problemleri yaşamasına neden olabilmektedir. İşte gerekli koşulları sağlamak için ve koşulların uygunluğunu belirlemek için termal konfor ölçümü yaptırılması gerekmektedir bu özelikle işyerleri için önemli bir konudur. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde bunlar yeterince olarak belirtilmiş ve standartlara bağlanmıştır.

Termal Konfor Ölçümleri Nelerdir

Termal Konfor Ölçümlerinde: Basınç, hava, nem ölçülmektedir. Ölçülmesi için kullanılan cihaz, nem sıcaklık hız sensörüdür. Bu sensör ortamdaki sıcaklık, nem ve hava akım hızını ölçmektedir. Temel parametreleri şunlardır: Sıcak Ortamlar – WBGT (Yaş – Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısının Tahmini. Bu ölçümler yapılırken TSE tarafından yayınlanan TS 2361:1976 da belirtilen kurallara göre ölçümler yapılmakta ve ona göre değerlendirilmektedir.

Termal Konforu etkileyen faktörler ise şunlardır:

• Yapılan işin hafif ya da ağır iş olması
• Ortamda bulunan kişi sayısı
• Çalışanların fiziki yapısı ( yaş, kilo)
• Çalışanların cinsiyeti ( kadın, erkek)
• Çalışan kişilerin sağlık durumları ve fiziki yeterlilikleri
• Bulunulan ortamın bulunduğu coğrafi yapı
• Çalışma sırasında çalışanların üzerinde yer alan giysiler

 

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü