Toz Ölçümü

Toz ve partiküller doğanın ve insan yaşamının olmazsa olmazlarıdır. Yaşadığımız her yerde gözle görsek de görmesek de tozlar yaşamımızın bir parçasıdır. Ancak bulunulan ortamlarda toz ve partiküllerin yüksek olması insan sağlığını etkilemektedir. Kimi insanların toza karşı alerjisi vardır. O yüzden bulunulan ortamlarda toz ölçümleri yapılması gerekmektedir. Toz ölçümleri bulunulan ortamda olan tozun ölçülme işlemine denir.
Tozun ölçülme işleminde kullanılan belli cihazlar vardır. Bunlar değişiklikler gösterebilmektedir.

 

Toz ölçümünde temel aletler şunlardır:
Konimetre
Filtreli aletler
Gravimetre
Isısal çökeltici
Tindalometre
Elektrostatik Presipitatör
Radyasyon Dedektörü
Yüzeysel Toz Ölçümü Cihazları(Toz Kovaları)

Bu cihazlar ölçüm yapılacağı yere doğru kullanılması gereken cihazlardır. Her cihazın farklı toz ölçüm parametreleri vardır.Bu çalışmalarda yani toz ölçümlerinde öncelikli olarak tozlar sınıflandırılmaktadır. Tozlar temelde 6 gruba ayrılır. Kansorejen, zehirli, patlayıcı, az zaralı, radyoaktif, ve fibrojenik olarak.

Tozlar bu biçimde sınıflandırıldığından toz ölçümleri de yapılırken bu analizler gerçekleştirilmektedir. Bu tozlar bulunulan yere göre değişmektedir. Örneğin kömür işletme tesisinde olan tozlar ile ev ortamında ya da talaşlı imalat yapılan ortamda olan tozlar birbirinden tamamen farklıdır. Bulunulan ortama göre de yoğunluk ve tozun yarattığı zararlar değişmektedir.

 

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü