Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolleri

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği dikkate alınarak İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince; Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolleri yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren belge düzenlenmelidir. Yapılacak yangın tesisatı periyodik kontrol hizmeti kapsamında aşağıdaki konularda çalışmalar gerçekleştirilerek raporlama yapılacaktır;
o Su Depoları ve Kaynağının Kontrolü
o Yangın Pompalarının Performans Kontrolleri
o Yangın Dolapları ve İç Teçhizat Kontrolleri
o Hidrant Sistemleri Kontrolü
o Sprinkler Sistemi Kontroller
o Kritik Devre Yangın Hortumları Debi Tayini

 

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü